PIT – profesinio informavimo taškas

PIT – profesinio informavimo taškas mokykloje, kur įrengta laisva prieiga prie interneto, sukaupta informacija kompiuterinėse laikmenose apie šalies švietimo įstaigas ir darbo rinkos duomenis.

PIT tikslas:
suteikti mokiniams žinių apie profesinės karjeros planavimą.

Uždaviniai:

-informuoti mokinius apie darbo rinką ir profesijų pasaulį,
– išmokyti savarankiškai susirasti informacijos apie mokymosi ir į(si)darbinimosi galimybes,
-fiksuoti mokinių profesinius poreikius ir jų pasirinkimo priežastis,
– ugdyti moksleivio gebėjimą pačiam planuoti savo karjerą.

Vartotojai – mokyklos bendruomenė, kitų institucijų klientai

Profesinio informavimo paslaugos teikiamos bibliotekos darbo metu.


Profesinio informavimo patarėja: Ona Mulevičienė

PIT adresas
Baluškių 4, Daujėnų mstl., Pasvalio raj. 39207
Tel. 8 451 48192, faks. 8 451 48192
El.paštas: daaujenai@pasvalys.lt